Hlavní navigace

Drobečková navigace

Sociálně aktivizační služby

Klubové aktivity slouží k dalšímu rozvoji zrakově postižených lidí a zároveň k trávení jejich volného času.

Tyto aktivity jsou určeny zrakově a kombinově postiženým uživatelům, jejich přátelům a rodinným příslušníkům. Kluby probíhají pravidelně každý týden v prostorách TyfloCentra v Tomanově ul. č.5 nebo mimo prostory. Jedná se o bezplatné služby. Potřebný doprovod zajišťuje TyfloCentrum.

Aktuální nabídka aktivit a klubů v prostorách TyfloCentra Plzeň:

 • Anglický jazyk - začátečníci i pokročilí
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Dámský klub
 • Internetová kavárna
 • Simulovaná zvuková střelba z laserové pistole
 • Ruční práce

Aktuální nabídka aktivit a klubů mimo prostory TyfloCentra Plzeň:

 • Plavání
 • Bowling
Klientky při přípravě pomazánky v rámci klubu Prima vařečka
Klient míří na terč v klubu simulované střelby

Jednorázové aktivity:

Pod tyto aktivity řadíme výlety, exkurze, výstavy, kulturní a sportovní akce. Tyto aktivity jsou určeny zrakově a kombinově postiženým uživatelům, jejich přátelům a rodinným příslušníkům. Při těchto akcích se zrakově postižení zdokonalují v prostorové orientaci a získávají nové poznatky z různých oblastí.

Zobrazit přehled klubů a aktivit

Společná fotografie zaměstnanců a klientů TyfloCentra Plzeň na jedné z akcí

Výuka na počítačích se speciálními programy:

 • Pro slabozraké uživatele - digitální zvětšovací lupu (zvětšovací software s podporou hlasového výstupu nebo bez).
 • Pro nevidomé uživatele - digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (odečítací software).

Výuka počítačů je určena zrakově a kombinovaně postiženým uživatelům od 15-ti let. Je poskytována na základě písemné smlouvy a je zdarma.

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, u které je přítomna ředitelka TyfloCentra. Úspěšný absolvent obdrží doklad o ukončení kurzu. Doklad není akreditován ministerstvem školství, avšak po ukončení kurzu je absolvent schopný samostatně ovládat počítač pomocí speciálního softwaru a pracovat s ním jako nepostižení uživatelé.

Vybavení počítačové učebny TyfloCentra Plzeň
Vybavení počítačové učebny TyfloCentra Plzeň - kontrastní klávesnice, monitor se zvětšovacím software

Místo a čas

Výuka probíhá v pracovní dny v učebně Tyflocentra Plzeň, v případně nutnosti v domácnosti nebo na pracovišti klienta. Výuková jednotka má standartně 60 nebo 90 minut. Den a hodina se určí po domluvě s uživatelem.

Cíl služby:

 • Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho společenské uplatnění, samostatnost a nezávislost.
 • Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost společenského a pracovního uplatnění zrakově postižené uživatele.

Přehled nabízených kurzů výpočetní techniky (soubor ve formátu Microsoft Word, 16kB)


Nahoru