Hlavní navigace

Drobečková navigace

Přehled služeb

TyfloCentrum Plzeň o.p.s. nabízí následující služby:

 • Průvodcovská a předčitatelská služba
 • Sociálně aktivizační služby (volnočasové aktivity a počítačové kurzy)
 • Odborné sociální poradenství
 • Dobrovolnictví
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek
Skupinová fotografie z vánočního střeleckého turnaje, vítězové drží poháry
Fotografie interieru klubovny TyfloCentra Plzeň

Principy poskytovaných služeb:

 • Chráníme důstojnost a lidská práva každého uživatele.
 • Vedeme uživatele služeb k vědomí vlastní odpovědnosti a hledáme možnosti, jak je samotné zapojit do řešení problémů.
 • Pomáháme se stejným úsilím všem klientům bez jakékoli formy diskriminace.
 • Usilujeme o to, aby služby byly poskytovány v souladu s individuálními potřebami, přáními, schopnostmi a dovednostmi našich uživatelů.
 • Chráníme klientovo soukromí a respektujeme důvěrnost jeho sdělení a osobních dat.
 • Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně práce a uplatňování nových přístupů a metod.
 • Dbáme na to, aby odbornou práci prováděl vždy patřičně kvalifikovaný pracovník.

Nahoru