Hlavní navigace

Drobečková navigace

Odborné sociální poradenství

Sociálně-právní poradenství je poskytované zdarma. Informujeme Vás a pomůžeme Vám:

  • Zajistit průkazky mimořádných výhod.
  • Zajistit sociální dávky.
  • Zajistit příspěvky pro zrakově postižené.
  • Zajistit invalidní důchody.
  • Informujeme Vás o nových vyhláškách a zákonech týkající se zrakově postižených.

Poradenství je poskytováno zrakově postižených osobám, ale také lidem bez zrakového postižení. V případě potřeby je možné poskytnout poradenství anonymně. Konzultace po domluvě kdykoliv v pracovní době TyfloCentra.

Cíl služby:

  • Zprostředkovat klientům kvalifikované rady a informace, zejména v oblastech specializovaných na zrakové postižení.
  • Zaměřit se také na odkazování na jiné instituce či služby.
  • Pomoci klientovi orientovat se v oblasti kompenzačních pomůcek a dávek pro zrakově postižené.
Kompenzační pomůcky pro nevidomé - pichtův psací stroj, pražská tabulkam s bodátkem, B-kostka
Kompenzační pomůcky pro nevidomé - různé typy bílých holí

Nahoru