Hlavní navigace

Drobečková navigace

Základní informace o TyfloCentru Plzeň

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob.

Cílové skupiny:

Průvodcovská a předčitatelská služba,
sociálně aktivizační služby
a odborné sociální poradenství
jsou poskytovány následujícím skupinám klientů:

  • Zrakově postižené osoby od 15 let.

Výuka počítačů je poskytována následujícím cílovým skupinám klientů:

  • Zrakově postižené a kombinovaně postižené osoby od 15 let. (U kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením.).

Služby neposkytujeme:

  • Osobě, která nepatří do cílové skupiny
  • Osobě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  • Osobě, která se chová vulgárně, agresivně, fyzicky nebo slovně napadá pracovníka nebo jiné přítomné osoby

Nahoru


Logo společnosti TyfloCentrum Plzeň - fotografie z prezentační akce
Vizitka TyfloCentra Plzeň, pichtův psací stroj

Cíle společnosti TyfloCentrum Plzeň:

  • Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění.
  • Poskytovat kvalitní služby zrakově postiženým uživatelům.
  • Všechny služby poskytovat kvalifikovanými pracovníky.
  • Zapojení klientů do rozhodovacího procesu při plánování služeb.
  • Zaměřit se na spolupráci s ostatními organizacemi.

Nahoru


Historie společnosti TyfloCentrum Plzeň:

Společnost TyfloCentrum Plzeň o.p.s. byla založena v roce 2000 zakladatelem SONS ČR s cílem vytvořit podmínky pro založení denního centra pro nevidomé a slabozraké občany plzeňského regionu. Vzhledem k tomu, že datum založení společnosti již neumožnilo podat včas žádost o poskytnutí státní dotace na MPSV, musela se společnost v roce 2001 spokojit pouze s činností na bázi dobrovolníků.

Vlastní činnost začala společnost vyvíjet až v roce 2002. První polovina roku byla poznamenána nutným omezováním činnosti z důvodu obdržení první části státní dotace až koncem prvního čtvrtletí. V dalším období se činnost postupně rozšiřovala, kromě prostředků státní dotace byly na činnost využity i prostředky poskytnuté Plzeňským Prazdrojem, Plzeňským krajem a Nadací 700 let města Plzně. V průběhu roku postupně narůstala klientela, služeb společnosti začalo využívat stále větší množství klientů, a to nejen přímo z města Plzně, ale i z dalších měst Plzeňského kraje.

Nahoru


Doplňková navigace

Ke stažení

Všeobecná pravidla
(soubor ve formátu PDF, 640kB)

Procesní audit - závěrečná zpráva
(soubor ve formátu PDF, 324kB)

Výroční zpráva 2017
(soubor ve formátu PDF, 2628kB)

Rozvaha 2017
(soubor ve formátu PDF, 182kB)

Zpráva nezávislého auditora 2017
(soubor ve formátu PDF, 377kB)

Výkaz zisku a ztráty 2017
(soubor ve formátu PDF, 135kB)

Výroční zpráva 2016
(soubor ve formátu PDF, 970kB)

Rozvaha 2016
(soubor ve formátu PDF, 22kB)

Zpráva nezávislého auditora 2016
(soubor ve formátu PDF, 378kB)

Výkaz zisku a ztráty 2016
(soubor ve formátu PDF, 19kB)

Výroční zpráva 2015
(soubor ve formátu PDF, 775kB)

Zpráva nezávislého auditora 2015
(soubor ve formátu PDF, 149kB)

Výroční zpráva 2014
(soubor ve formátu PDF, 2912kB)

Výroční zpráva 2013
(soubor ve formátu PDF, 1883kB)

Rozvaha 2013
(soubor ve formátu PDF, 183kB)

Ostatní výdaje 2013
(soubor ve formátu PDF, 45kB)

Zpráva nezávislého auditora 2013
(soubor ve formátu PDF, 62kB)

Výroční zpráva 2012
(soubor ve formátu PDF, 1943kB)

Rozvaha 2012
(soubor ve formátu PDF, 183kB)

Zpráva nezávislého auditora 2012
(soubor ve formátu PDF, 70kB)

Výroční zpráva 2011
(soubor ve formátu PDF, 1441kB)

Rozvaha 2011
(soubor ve formátu PDF, 183kB)

Výroční zpráva 2010
(soubor ve formátu PDF, 864kB)

Výroční zpráva 2009
(soubor ve formátu PDF, 750kB)

Výroční zpráva 2008
(soubor ve formátu PDF, 710kB)