Hlavní navigace

Drobečková navigace

Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Realizace projektu: od 1.10.2016 do 30.9.2018

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitativně standardizované, metodické spolupráce s partnery poskytujícími navazující služby za účelem využití aspektů těchto služeb v rámci vlastních soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením v Plzeňském kraji tak, aby byly poskytovány ve vyšší kvalitě a efektivněji v horizontu 2 let.

Partneři projektu:

  • Domažlická nemocnice, a.s.
  • Klatovská nemocnice, a.s.
  • Stodská nemocnice, a.s.
  • RLA Stallion, s.r.o.
  • Západočeská univerzita v Plzni

Aktivity projektu:

V rámci projektu budou realizovány následující Klíčové aktivity (KA):

KA Spolupráce v oblasti přístupnosti vzdělávání a dostupnosti informací - Analýza potřeb a podmínek case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením, definice oblastí podpory a spolupráce pro poskytovatele soc. služeb pro osoby se zrak. postižením.

KA Spolupráce v oblasti dostupnosti zdravotnické péče - obdobné činnosti a výstupy jako v první KA, jen se zaměřují na práci v jiné oblasti a s jinými partnery.

KA Spolupráce v oblasti kulturního a společenského života - obdobné činnosti a výstupy jako v prvních dvou KA, jen se zaměřují na práci v jiné oblasti a s jinými partnery.

KA Budování case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením - činnosti: Tvorba Metodiky case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením.

KA Sledování procesů a kvality soc. služeb pro osoby se zrak. postižením - činnosti: Procesní audit poskytovaných soc. služeb, Konzultace ke kvalitativnímu řízení soc. služeb.

KA Aplikace case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením - činnosti: Zkušební aplikace case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením. Výstupy: řešení min. 8 soc. situací v rámci case managementu s aktivním zapojením partnerů a data pro finalizaci metodiky.

Výstup projektu:

Výstupem projektu bude metodika case managementu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením a procesní audit, zkvalitnění služeb TyfloCentra Plzeň, o.p.s. formou vytvoření jejich case managementu s navazujícími službami partnerů z jiných oborů.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Informace k projektu
(soubor ve formátu MS Word, 194kB)

Doplňková navigace

Procesní audit - závěrečná zpráva
(soubor ve formátu PDF, 324kB)

Pacient se zrakovým postižením
Tento dokument je volně použitelný pro všechny nemocnice.
(soubor ve formátu MS WORD, 324kB)